Valtakunnallinen TE-palvelujen koulutusneuvonta

Mitä nyt pitäisi valita; työkokeilu, valmennus vai saada opiskelun rahoitus kuntoon?

Jos tiedossa on jo kiinnostava koulutusala ja etsit lisätietoa koulutuksen sisällöstä, opintojen rahoituksesta tai koulutukseen hakeutumisesta, ota yhteyttä Työlinjan koulutusneuvontaan.

Voit myös lähettää kysymyksesi koulutusneuvonnan Facebook-sivulle.

Koulutusneuvonta on TE-palvelujen valtakunnallinen neuvontapalvelu, josta saa tietoa ja apua mm.:

  • koulutukseen hakeutumisesta
  • opintojen sisällöistä
  • eri ammateista ja ammattialoista
  • opintojen rahoitusmahdollisuuksista

Kun on tarve keskustella urasuunnitelmista, saada lisätietoa työkokeilusta, valmennuksista, koulutusvaihtoehdoista tai omaehtoisen opiskelun rahoituksesta ota yhteyttä TE-toimistoon Oma asiointi-palvelussa yhteydenottopyynnön avulla.