Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Mihin työnhaku velvoittaa?

Työttömyysetuus on vastikkeellista, joten hakijalla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Oikeus

 • TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin
 • työttömyysturvaan, jos täyttää sen saamisen edellytykset
 • saada apua työllistymiseen

Velvollisuus

 • pitää työnhaku voimassa
 • olla TE-toimiston tavoitettavissa
 • ottaa vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa
 • ottaa vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa
 • osallistua haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen
 • hakeutua ja osallistua kaikkiin suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten sinulle tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin
 • tehdä suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoittaa niiden toteutumisesta
 • jos olet alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät

Lue lisätietoja oikeuksista ja velvoitteista työttömänä työnhakijana

LUE LISÄÄ